Jak změnit vzhled nápovědných textů při nájezdu myší nad odkaz (testovací článek)

Jak na objekty typu "title" či "alt" ? Stačí použít již vytvořenou javascript knihovnu a změnit atributy dle svého

Předně je třeba dát do hlavičky html dokumentu toto:

<BODY bgColor=#FAFAFA> <!-- nutne pro popup info -->
<DIV id=overDiv style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute"></DIV> <!-- nutne pro popup info -->
<script language="JavaScript"src="scripts/overlib.js"></script> <!-- nutne pro popup info -->

Dále :

<pre> <a href="d.htm" target=_blank><h2>[test text]</a> <a
onmouseover="drc('Správa serveru<br>Umíst&igrave;ní do vyhledáva&egrave;&ugrave;<br>Doménové jméno<br>E-mailová adresa','ÚVOD NA INTERNET '); return true;"
onmouseout="nd(); return true;"
href="index.php?main=false&sub=kupon">webdesign</a>

</pre>

a použít soubor javascript funkcí z adresy http://www.bosrup.com/web/overlib/ .

Autor: Roman Pěch
Vytvořeno: 07.09.2001
Oblast: Tvorba WWW